Skuteczna perswazja i manipulacja - 7 technik - Dawid Świstek